Blessed Edward Jones 
Catholic High School
Ysgol Uwchradd Gatholig Bendigaid Edward Jones